جغرافیای جمعیت ایران

Population Geography of Iranگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۲۱۶۳
نویسنده (ها) : دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد
Rahimberdi Annamoradnejad , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0572-0
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۳۲۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد

مقدمه
فصل اول: کلیلت
فصل دوم: سیر تحولات زمانی و فضایی جمعیت ایران
فصل سوم: ترکیب و ساختار جمعیت ایران
فصل چهارم: جمعیت و مسائل اجتماعی- فرهنگی
فصل پنجم: جمعیت شهری، روستایی و عشایری ایران
فصل ششم: جمعیت و مسائل اقتصادی
فصل هفتم: تحرک مکانی جمعیت در ایران
فصل هشتم: جمعیت و محیط زیست در ایران
فصل نهم: چشم انداز جمعیت ایران

جغرافیای جمعیت در طول بیش از شش دهه حیات خود، جایگاهش را در بین سایر رشته‌های جغرافیا مستحکم ساخته است. کتاب حاضر، تحلیلی جغرافیایی از جمعیت ایران و ویژگی‌های آن بوده و در هر یک از موضوعات جمعیتی، نظیر ساختار سنی، سعی شده است ضمن بیان مفهوم و شیوه محاسبه آن، تحولات شصت ساله (1335 ـ 1395) در سطح ملی با نگاهی به استان‌ها بررسی شود. بنابراین، مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان رشته جغرافیا به سایر علاقه‌مندانِ تحقیق در حوزه جمعیت نیز توصیه می‌شود.