فلسفه مشاء : با تکیه بر اهم آراء ابن سینا

Peripatetic Philosophyگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۰۹۷
نویسنده (ها) : دکتر محمد ذبیحی
Mohammad Zabihi, PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-168-0
سال اولین نوبت : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۸
تعداد صفحات : ۴۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «فلسفه مشاء» به ارزش 2 واحد تدوین شده و برای دانشجویان فلسفه اسلامی نیز قابل استفاده است.

پیشگفتار
درباره ابن سینا
تقسیم‌بندی علوم
موضوع فلسفه
بخش اول: الهیات بالمعنی الاعم درآمدی بر وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا
کلی و جزئی
معنای وجود
تمایز وجود و ماهیت
احکام وجود
اشتراک معنوی وجود
اصالت وجود
تشکیک در وجود
اقسام وجود
تقسیم موجود به بالذات و بالعرض
اثبات صورت نوعیه
دیدگاه شیخ اشراق در باره جسم
نفس از دیدگاه ابن سینا
عقل در فلسفه مشاء
بخش دوم: الهیات بالمعنی الاخص پیشگفتار
براهین اثبات واجبالوجود
برهان صدیقین
اشکالات برهان صدیقین ابن سینا
برهان حرکت
برهان وسط و طرف
صفات واجب‌الوجود
اتحاد مصداقی و مفهومی صفات
توحید واجب‌الوجود
علم الهی
دیدگاه ابن سینا در باره علم الهی
عنایت الهی
عنایت الهی از دیدگاه ابن سینا
قدرت الهی
منابع

موجود نمی‌باشد

نظر شما :