درآمدی برجرم شناسی - CRIMINOLOGY

کد کتاب : ۲۲۱۷
دسته کتاب : کتاب‌ها
نویسنده (ها) : دکترمهردادرایجیان اصلی - Mehrdad Rayejian Asli, PhD
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0647-5
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۹۲
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال
این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس «جرم شناسی» و «جامعه شناسی جنایی» هرکدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
فصل یکم: محتوای جرم‌شناسی: از مفهوم‌شناسی، موضوع و چرایی تا ...

گفتار یکم: مفهوم جرم‌شناسی
گفتار دوم: موضوع و چرایی جرم‌شناسی
گفتار سوم: تعریف جرم‌شناسی: علت‌شناسی در خدمت پیشگیری از جرم و بزه‌دیدگی

فصل دوم: تحول جرم‌شناسی در بستر خاستگاه‌های پیدایش آن

گفتار یکم: دوره ناعلمی جرم‌شناسی (عصر جرم‌مداری یا «جرم‌شناسی کلاسیک»)
گفتار دوم: دوره علمی جرم‌شناسی (عصر بزهکارمداری یا «جرم‌شناسی اثباتی»)
گفتار سوم: دوره پساعلمی جرم‌شناسی (عصر جرم‌شناسی‌های متقابل: ...

فصل سوم: رهیافت کلان به پدیده جرم: «بزهکاری»

گفتار یکم: مفهوم‌شناسی بزهکاری
گفتار دوم: گونه‌شناسی بزهکاری
گفتار سوم: اندازه بزهکاری و داده‌های جرم
موجود نمی‌باشد