گاهشماری در تاریخ

Calendar-Making in the Historyگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۵۶۵
نویسنده (ها) : دکتر ابوالفضل نبئی
Abulfadl Naba‍'i , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0665-9
سال اولین نوبت : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
تعداد صفحات : ۳۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «گاه‌شماری و تقویم» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

پیشگفتار

بخش اول:گاه‌شماری (تقویم) و مسائل تقویمی
فصل اول: معنی و مفهوم تقویم
فصل دوم: نقش مبدأ در علم گاه‌شماری
فصل سوم: واحدهای زمان‌سنجی

بخش دوم: بررسی تقویمهای مشهور و معمول در جهان
فصل اول: تقویم اسکندری و بخت‌النصری
فصل دوم: تقویم ترکان (دوازده حیوانی)
فصل سوم: تقویم رومی (پایه تقویم میلادی)
فصل چهارم: تقویم در تاریخ ایران
فصل پنجم: تقویم قبطی (گاه‌شماری مصر قدیم)
فصل ششم: تقویم هندوها
فصل هفتم: تقویم المپیک یونانی
فصل هشتم: تقویم یهودیان

بخش سوم: اصول تطبیق تقویمها
فصل اول: چگونه با داشتن تقویمی، تقویمهای دیگر را به دست می‌آوریم

بخش چهارم: اصول و قواعد استخراج تقویم
فصل اول: روش استخراج تقویم

بخش پنجم: جداول تطبیق سالهای هجری شمسی با سالهای هجری قمری و میلادی

پی‌نوشتها
واژه‌نامه
منابع و مآخذ

موجود نمی‌باشد

نظر شما :