تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

Analysis of Teaching and Learning in Physical Educationگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۲۰۳۶
نویسنده (ها) : ماری لو ویل ، ویلیام جی. اندرسون
Mary Lou Veal , William G. Anderson
مترجم (ها) : دکتر جواد آزمون ، محمود عیوضی
Javad Azmoon , PhD , Mahmoud Eivazi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 978-600-02-0375-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : منتخب در شانزدهمین جشنواره کتاب رشد ، 1397
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی بهترین شیوه‌های مبتنی بر تحقیق را برای تدریس تربیت بدنی ارائه می‌کند. این کتاب با تحلیلی غیر رسمی از تدریس آغاز و به بررسی راهبردهای نظام‌مند برای تحلیل رفتارها و تعاملات دانش‌آموز و معلم منتهی می‌شود. این کتاب درسی با هدف کمک به معلمان و مدرسان تربیت بدنی طراحی شده است تا آنها بتوانند در اجرای برنامه‌های پیشرفته تربیتی به استانداردهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی دست یابند.

مقدمه مترجمان
دیباچه
مقدمه
فصل اول: تحلیل غیررسمی
فصل دوم: تحلیل رفتار دانش‌آموز
فصل سوم: تحلیل رفتار معلم
فصل چهارم: تحلیل داده‌های مربوط به موفقیت دانش‌آموزان
فصل پنجم: تحلیل تعامل معلم ـ دانش‌آموز
فصل ششم: چیدن قطعات کنار هم: تصویری از تدریس خودتان
فصل هفتم: ارزشیابی تطبیق بین برنامه‌ها و واقعیت
فصل هشتم: دورنما و تأملی برای آینده
منابع
نمایه

کتاب حاضر می‌تواند برای چند درس در گرایش‌های مختلف رشته علوم ورزشی از جمله: «اصول برنامه‌ریزی آموزش تربیت‌بدنی»؛ «اصول آموزش برنامه‌های مناسب رشدی»؛ «تربیت‌بدنی در مدارس»؛ «برنامه‌ریزی درسی تربیت‌بدنی برای کودکان»؛ «تحلیل تدریس تربیت‌بدنی»؛ و دروس دوره ارشد تربیت‌بدنی قابل استفاده باشد. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: