حقوق ادارى

Administrative Lawگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۱۴
نویسنده (ها) : دکتر منوچهر طباطبائى مؤتمنى
Manoochehr Tabatabai Motamani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-0001-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۲۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
کلیات

باب اول: سازمان اداری کشور
باب دوم: استخدام دولتی
باب سوم: خدمات اداری دولت: پلیس اداری و خدمات عمومی
باب چهارم: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری
باب پنجم: مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی
باب ششم: حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله دادگاههای اداری
پیوست 1: مشارکت مردم در تصمیم‌گیریهای اداری
پیوست 2: مفهوم قرارداد عمومی
پیوست 3: فهرست مختصر مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی (در سال 1384)
پیوست 4: «نتیجه قرائت و شمارش آراء انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در 7/12/1377
پیوست 5: آمار مستخدمین دستگاههای دولتی
منابع و مآخذ
فهرست موضوعی

چاپ پنجم با تجدید نظر ، چاپ پانزدهم ویراست 3 همراه با اضافات و چاپ نوزدهم ویراست چهارم


این کتاب که دربرگیرنده مفاهیم اصلی حقوق اداری است، برای دانشجویان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق اداری» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سازمانها و ادارات دولتی نیز از آن بهره‌مند شوند. کتاب حاضر در چاپ پنجم تجدید نظر شده و چاپ پانزدهم آن ویراست 3 همراه با اضافات بوده است.

ارسال با ایمیل: